Đăng ký


Chọn một hình ảnhThay đổi

Để đăng quảng cáo, bạn cần phải đăng ký. Nhập các thông tin cần thiết và trở thành một người sử dụng của các trang web với các căn cứ lớn nhất của bất động sản trên thế giới.

Sau khi đăng ký, bạn có khả năng để tạo ra số lượng không giới hạn của quảng cáo miễn phí.

Trong khi đăng ký bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các Điều khoản Dịch vụ và rằng bạn chấp nhận tất cả các chi tiết. Sau khi bạn điền vào tất cả các lĩnh vực cần thiết và nộp mẫu đơn này, trên địa chỉ email bạn sẽ nhận được một email với một liên kết để kích hoạt tài khoản của bạn.

Lưu ý: Sau một vài phút nếu bạn không nhận được một email với một liên kết để kích hoạt profile người dùng của bạn, hãy chắc chắn rằng thông điệp đến trong thư mục không mong muốn (thư rác hoặc rác) thông báo.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức liên lạc của chúng tôi.


Tags